Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2013

niewartozyctylkodlasiebie
20:37
5819 9b50
Reposted fromcallmeparanoid callmeparanoid viaDajanaa Dajanaa
niewartozyctylkodlasiebie
14:53
1638 2247
freedom
Reposted fromladyvenom ladyvenom viaDajanaa Dajanaa
niewartozyctylkodlasiebie
14:45
2837 4e4f
Reposted fromnajlebsza najlebsza vianowelovestory nowelovestory
niewartozyctylkodlasiebie
14:38
Kiedy się kogoś kocha,to pozwala mu się  sobą zaopiekować.
— Jodi Picoult, 'Karuzela uczuć'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe vianowelovestory nowelovestory
niewartozyctylkodlasiebie
14:37
Kimkolwiek jesteś, mężczyzną czy kobietą, osobą silną czy słabą, zdrową czy chorą... wszystkie te rzeczy liczą się mniej niż to, co masz w sercu. Jeśli masz duszę wojownika, jesteś wojownikiem. Te inne rzeczy to szkło, które otacza lampę, a ty jesteś światłem w środku
— C. Clare, "Mechaniczny Anioł"
Reposted fromjossie jossie vianowelovestory nowelovestory
niewartozyctylkodlasiebie
14:36
Więc dlatego wszyscy przegramy; dlatego, że przechodziliśmy obojętnie obok czegoś, kiedy powinniśmy pozostać; i dobrze, że nam to nie będzie wybaczone.
— Marek Hłasko, 'Brudne czyny'
niewartozyctylkodlasiebie
14:36
3905 dc99
Reposted frompesy pesy viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:36
niewartozyctylkodlasiebie
14:35
7911 ee30 500
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:35
2196 8f94
Reposted fromAgnese Agnese viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:35
2199 0323
Reposted fromAgnese Agnese viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:33
5743 48b7
Reposted fromnexxt nexxt viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:33
2181 d351
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:32
5665 1ed0
Reposted fromcalifornia-love california-love viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:30
1705 40c6
Reposted fromscorpix scorpix viamadda madda
niewartozyctylkodlasiebie
14:26
6028 5681
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viaDajanaa Dajanaa
niewartozyctylkodlasiebie
14:25
5984 5037
Reposted fromJessicaa Jessicaa viaDajanaa Dajanaa

July 31 2013

niewartozyctylkodlasiebie
17:19
1461 bc3a 500
Reposted frommgnd mgnd
niewartozyctylkodlasiebie
17:17
jakie piękne <3
chciałabym kogoś takiego... ;)
Reposted bycryingangel cryingangel
niewartozyctylkodlasiebie
17:17
On? Po prostu uczynił mnie piękniejszą. I wiesz, że nie chodzi mi o wygląd. Inni, którzy zabiegali o moje względy chcieli od razu odkryć wszystkie karty. Poukładać puzzle i prosić o rękę. On tego nie robi. Zadaje pytania, których nikt inny nigdy mi nie zadał. Jego w istocie interesuje to co myślę, mówię, robię, dokąd idę. Kiedy czytam książkę, on chce wiedzieć co czuję po pierwszym rozdziale. Co mi się nie podobało. Co bym zmieniła. Kiedy płaczę nie próbuje mnie rozśmieszyć. Po prostu jest. Tak samo, gdy jestem smutna. Robi mi herbatę, siada naprzeciw mnie po turecku i wpatruję się we mnie tymi swoimi piwnymi oczami. Polubiłam jego obecność. Stał się częścią tego mojego chaosu w którym żyję.
Reposted fromRybenka Rybenka vianowelovestory nowelovestory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl